• โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์

  • พิธีไหว้ครู

  • กิจกรรม English Camp

  • กิจกรรมวันสุนทรภู่

  • การประชุมผู้ปกครอง

  • การเดินขบวนพาเหรด

  • พาเหรดกีฬาสี

  • ทำบุญตักบาตร

united casino

การนวดเพื่อสุขภาพและทำลูกประคบ

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ ร่วมกับ โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม จัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการนวดเพื่อสุขภาพและการทำยาดมสมุนไพร วันที่ 11 สิงหาคม 2566

nuad eec 5

nuad eec 6

nuad eec 1

nuad eec 2

nuad eec 3

nuad eec 4