• โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์

  • พิธีไหว้ครู

  • กิจกรรม English Camp

  • กิจกรรมวันสุนทรภู่

  • การประชุมผู้ปกครอง

  • การเดินขบวนพาเหรด

  • พาเหรดกีฬาสี

  • ทำบุญตักบาตร

united casino

เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565