• โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์

 • พิธีไหว้ครู

 • กิจกรรม English Camp

 • กิจกรรมวันสุนทรภู่

 • การประชุมผู้ปกครอง

 • การเดินขบวนพาเหรด

 • พาเหรดกีฬาสี

 • ทำบุญตักบาตร

united casino

กิจกรรม คาราวานอมตะสร้างรอยยิ้ม

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์เอื้อเฝื้อสถานที่ให้กับ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “คาราวาน อมตะสร้างรอยยิ้ม” พื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์ ณ หอประชุมโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ โดยมีกิจกรรมและบริการต่างๆ ดังนี้

 • เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถจักรยานยนต์
 • บริการตัดผม
 • บริการตรวจสุขภาพ โดย โรงพยาบาลบ้านโพธิ์
 • กิจกรรมสันทนาการ เล่นเกมส์แจกของรางวัล

ขอขอบพระคุณกิจกรรมดีๆ จาก เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

smile amata 1

การนวดเพื่อสุขภาพและทำลูกประคบ

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ ร่วมกับ โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม จัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการนวดเพื่อสุขภาพและการทำยาดมสมุนไพร วันที่ 11 สิงหาคม 2566

nuad eec 5

nuad eec 6