Contact Us
ตำแหน่ง:
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ที่อยู่:
169 หมู่ 1 ถนนบ้านโพธิ์-ดอนสีนนท์ ตำบลบ้านโพธิ์
อำเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา
24140
ประเทศไทย
โทรศัพท์:
038-587376
โทรสาร:
038-587376
ส่งอีเมล
ข้อมูลอื่น ๆ:

หากท่านมีปํญหา/ข้อสงสัย หรือมีคำแนะนำ/ติชม ข้อเสนอแนะต่างๆ โปรดใช้แบบฟอร์มด้านบนในการติดต่อกับทางโรงเรียน

school name plate

school map 01