• โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์

  • พิธีไหว้ครู

  • กิจกรรม English Camp

  • กิจกรรมวันสุนทรภู่

  • การประชุมผู้ปกครอง

  • การเดินขบวนพาเหรด

  • พาเหรดกีฬาสี

  • ทำบุญตักบาตร

united casino

 
 Cover ITA

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity And Transparency Assessment: OIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 (ITA)
โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สพม.ฉะเชิงเทรา

 
 contact