ประกาศรับสมัครนักเรียน

156082445 1304424539929192 4627704094688158750 o

 

สพฐ. กำหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

act 28สพฐ. ประกาศแนวปฏิบัติ - ปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 กำหนดชัดอนุบาล 3-5 ปี ในเขตพื้นที่ห้ามสอบคัดเลือก ขณะที่ ม.1 - ม.4 รับสมัครพร้อมกัน 23 - 27 กุมภาพพันธ์ 2562 ให้ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ใน กทม.- ภูมิภาค สอบวันที่ 10 มีนาคม 2562 ก่อน โรงเรียนดังๆ ในต่างจังหวัด  2 สัปดาห์ ขณะที่จำนวนเด็กต่อห้องขอขยายได้ไม่เกิน 5 คน ส่วนระดับอื่นๆ ยืนจำนวนเดิม คือ อนุบาล 30 คนต่อห้อง และ ป.1 ห้องละ 40 คน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. และปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) รับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์.- 4 มีนาคม 2562 จับฉลาก ประกาศ และรายงานตัววันที่ 9 มีนาคม มอบตัววันที่ 16 มีนาคม ทั้งนี้ การรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา อายุ 3 - 5 ปี ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการให้รับเข้าเรียน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินที่รับได้ให้ใช้วิธีจับสลาก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัคร วันที่ 6-10 มีนาคม จับสลาก ประกาศผล และรายงานตัววันที่ 17 มีนาคม มอบตัว วันที่ 26 มีนาคม ส่วนโรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษระดับอนุบาลและประถม รับสมัคร วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ คัดเลือก วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 2 มีนาคม มอบตัว วันที่ 3 มีนาคม

obec21022020

welcome

sawasdeeโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ 

2 step fill 600x326

ด้วยความขอบคุณ : ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์