• โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์

 • พิธีไหว้ครู

 • กิจกรรม English Camp

 • กิจกรรมวันสุนทรภู่

 • การประชุมผู้ปกครอง

 • การเดินขบวนพาเหรด

 • พาเหรดกีฬาสี

 • ทำบุญตักบาตร

united casino

contact us

ท่านสามารถติดต่อกับทางโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ได้ ผ่านทางช่องทางต่อไปนี้

ทางไปรษณีย์

 • โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์
  169 หมู่ 1 ถนนบ้านโพธิ์-ดอนสีนนท์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24140

school name plate

ทางโทรศัพท์/โทรสาร

 • โทรศัพท์ : 038-587376 Fax : 038-587376

school map 01

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (eM@il)

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ทาง Facebook Fanpage

FB school